Uživatelské nástroje

Znalostní báze České psychedelické společnosti

Tato znalostní báze postavená na systému DokuWiki je platformou pro interní informace v rámci CZEPSu, zejména pro přehledný rozcestník interních směrnic, návodů, postupů, checklistů, zápisů ze schůzí apod. Pro otevření dalších stránek je nutné se přihlásit Google účtem @czeps.org. Knowledge base in the wiki format for internal CZEPS documents such as meeting reports, howtos etc. Log in via @czeps.org Google SSO to access other pages.

Hlavní sekce

  • Infosekce (vybrané základní informace)
  • How-to (návody, postupy, směrnice, checklisty)
  • Projekty (informace o probíhajících projektech CZEPS)
  • Klubovna (informace a pravidla používání klubovny)
  • IT dokumentace (VPS, webhosting, mailhosting, etc.)
  • Zápisy (ze schůzí Kruhu, Jádra, jednotlivých sekcí či projektových skupin)
  • Videa (neveřejné záznamy z akcí CZEPS)
  • Miscelanea (cokoli, co si zatím nezaslouží vlastní sekci, v budoucnu lze přesunout)